Här finner Du bild på spillning från vildsvin.
Vildsvinets spillning är, beroende på vildsvinets storlek, upp till 5-7 cm breda och ca 10 cm långa. Ej allt för olik människans.